Kobbegården

Varför välja prefabricerade betongelement?

Stommar av prefabricerad betong förtillverkas på fabrik. Delarna transporteras sedan till byggarbetsplatsen där de monteras ihop. Fördelarna är många:

SNABBT OCH EKONOMSIKT – byggtiden blir kortare då delarna monteras på plats året runt med minimal påverkan av väder och vind.

HÅLLBART – ett betonghus är fuktsäkert, starkt, brinner inte och har lång livslängd.

MINSKAR SPILL OCH AVFALL – I och med industriell tillverkning maximeras prestanda samt kvalitet, samtidigt som man minskar spill och avfall på arbetsplatsen.

HÖG OCH JÄMN KVALITET – elementen gjuts inomhus under kontrollerade former.

ENERGIEFFEKTIVT – god värmeisolering ger en låg driftskostnad.

Välkommen till ett tryggt samarbete!

Kontakta oss